• Home
  • Vua Cha Bát Hải Động Đình

Tag Archive

Tag Archives for " Vua Cha Bát Hải Động Đình "

Vua Cha Bát Hải Động Đình

Chúng ta cùng nhau mở lại trang sử của dân tộc Việt nam vào thời Vua Hùng thứ XVIII, cách chúng ta hơn 2000 năm để khám phá về 1 người anh hùng lưu danh là Vĩnh Công Đại Vương, Vua Cha Bát Hải Động đình được tôn thờ tại Đền Đồng Bằng. MỤC LỤC […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI