Tag Archive

Tag Archives for " Văn Chầu Năm Suối Lân "

Chầu Văn Chầu Năm Suối Lân

Chầu Văn Chầu Năm Suối Lân  Chầu Năm trên động Suối LânXe loan Thánh giá đằng vân Ngự đồngAi lên tới Suối Lân châu thổThăm cảnh rừng thác đỗ suối reoGiở trang tích cũ Lê triềuSuối Lân Công Chúa mĩ kiều diễm hương Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết Đôi mày ngài nửa khuyết […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI