• Home
  • Văn Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Tag Archive

Tag Archives for " Văn Chầu Đệ Tứ Khâm Sai "

Chầu Văn Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

CHẦU VĂN CHẦU ĐỆ TỨ KHÂM SAI Trấn Nam Thiên nữ trung Nghiêu ThuấnĐất Sơn Nam có đấng trâm anhQuý hương An Thái xã dânCó Chầu Đệ Tứ lưu danh dõi truyềnĐiều thời phụng mệnh Hoàng ThiênNgự đồng ảnh bóng khắp miền gần xaRa uy sát quỷ trừ tàChiêu tài tiếp lộc gần xa cho […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI