Tag Archive

Tag Archives for " Tứ Phủ Thánh Cô "

Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười Đồng Mỏ đứng hàng thứ mười trong Tứ Phủ Thánh Cô, hay có tên gọi là Cô Mười Mỏ Ba. Mục Lục    Sự tích Cô Mười Đồng MỏHầu Cô Mười Đồng MỏChầu Văn Cô Mười Đồng Mỏ (Bản I)Chầu Văn Cô Mười Đồng Mỏ (Bản II)Đền thờ Sự tích Cô Mười Đồng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Thánh hiệu: Đệ Nhất Thánh Cô thiên tiên Cửu Thiên huyền nữ chân nhân hoán số di cung lưu ân giáng phúc Mục Lục    Sự tích Tích Thứ NhấtTích Thứ HaiĐền thờHầu GIÁ Cô Đệ Nhất Thượng ThiênChầu Văn Cô Đệ Nhất Thượng Thiên Sự tích Tích Thứ NhấtTrong tứ phủ thánh cô, Thánh cô Đệ […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI