Tag Archive

Tag Archives for " Tứ Phủ Công Đồng "

Chầu Văn Phủ Thái Ninh

CHẦU VĂN PHỦ THÁI NINH Đệ tử con vọng bái khấu đầuCon tiến văn chầu cửa Phủ Thái NinhPhủ Thái Ninh trong miền Phụ DựcDanh tiếng đồn náo nức gần xaĐộng Đình sông vắng ngã baTối linh Thượng Đẳng trên tòa uy nghiĐôi bên ngựa đứng voi quỳPhượng thì đua múa hạc thì chầu lênTrước […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI