Tag Archive

Tag Archives for " Tứ Phủ Chầu Bà "

Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Bé Bắc lệ đứng hàng thứ mười một trong Tứ Phủ Chầu Bà. Thánh Bà anh linh quản cai xứ đất Bắc Lệ, Lạng Sơn và thường hay ngự đồng.Ngày 20 tháng 9 (ÂL) là ngày tiệc Chầu Bé. MỤC LỤC Thần TíchChống Giặc MinhDân Gian Tích Truyện Hầu Chầu Bé Bắc LệĐền Thờ  Thần […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân vốn là người Nùng, thuộc hàng thứ năm trong Tứ Phủ Chầu Bà. Quyền Bà cai quản sơn trang, cửa rừng. MỤC LỤC Thần TíchHầu Chầu Năm Suối LânĐền Thờ Chầu Năm Suối LânĐền Suối LânKết Luận Thần TíchChầu Bà giáng sinh vào thời Vua Lê Trung Hưng, tương truyền là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI