Tag Archive

Tag Archives for " Tôn Ông Đệ Thập "

Quan Lớn Triệu Tường

Thần TíchTheo Dân GianTheo Dân Gian, Quan Lớn Triệu Tường là con của Vua cha Ngọc Hoàng được sai xuống trần đầu thai vào làm con trai nhà họ Nguyễn ở đất Thanh Hoa. Ngài là một vị tướng toàn tài, hay kinh sử, nhuần binh thư. Ngài là một vị trung thần thời Lê […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI