• Home
  • Tôn Ông Đệ Nhất Thượng Thiên

Tag Archive

Tag Archives for " Tôn Ông Đệ Nhất Thượng Thiên "

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Danh hiệu vua phong Tham nghị triều chính Vương QuanĐệ Nhất Thượng Thiên Hoàng Thái TửVương QuanSắc phongĐào Tiên Đệ Nhất, Điều Thất Hoàng Thái Tử Vương Quan Thượng Đẳng Tối Linh Thần Mục Lục    Sự TíchĐền ThờHầu Quan Lớn Đệ Nhất Thượng ThiênChầu Văn Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên Sự TíchQuan Lớn […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI