Tag Archive

Tag Archives for " Quan Hoàng Triệu Tường "

Quan Lớn Triệu Tường

Quan Triệu Tường được cho là hình ảnh Quan Lớn Đệ Thập, một trong Mười Dinh Quan Lớn trong tín ngưỡng thờ Mẫu.  Mục Lục    Sự TíchĐền ThờHầu Giá Quan Lớn Triệu Tường Chầu Văn Quan Lớn Triệu Tường Sự TíchTheo Dân Gian, Quan Lớn Triệu Tường là con của Vua cha Ngọc Hoàng được sai […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI