Tag Archive

Tag Archives for " Quan Hoàng Cả "

Ông Hoàng Cả

Mục lục Sự Tích Tích Thứ Nhất: Ngài là Thiên Thần, Không Giáng TrầnTích Thứ Hai: Giáng Trần Vào Đời Nhà LýĐền Thờ Hầu giá Ông Hoàng CảChầu Văn Ông Hoàng Cả Sự Tích Tích Thứ Nhất: Ngài là Thiên Thần, Không Giáng TrầnÔng Hoàng Cả là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, ông ở cõi […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI