Tag Archive

Tag Archives for " Mẫu Thủy Cung "

Mẫu Thủy Cung – Đệ Tam Xích Lân Thủy Cung Thánh Mẫu

Mẫu Thủy Cung là một trong ba Mẫu ngự ngôi Tam Toà, quản cai miền sông nước.Mẫu là người khởi nguyên ra nguồn biển, sông, nước, ao, đầm. Nước có vai trò duy trì sự sống, được gắn bó với niềm vui nỗi buồn của con người.Từ lâu đời, dân ta phụng thờ Mẫu là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI