Tag Archive

Tag Archives for " Mẫu Cửu Trùng "

Mẫu Cửu Trùng

MỤC LỤC Thần TíchĐền Thờ Mẫu Cửu TrùngĐền Thượng (Ba Vì)Kết Luận Thần TíchMẫu Cửu Trùng là ngự ở chín tầng mây, cai quản tiên cung,  lục cung sáu viện. Mẫu có danh hiệu khác:Đệ Nhất Thiên Tiên Thánh MẫuCửu Trùng Thánh MẫuThanh Vân Công Chúa   CHẦU VĂN MẪU CỬU TRÙNG  ĐỆ NHẤT THIÊN […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI