Tag Archive

Tag Archives for " Lục Cung Tiên Chúa "

Chầu Đệ Lục Cung Nương

Chầu Bà đứng hàng thứ sau trong Tứ Phủ Chầu Bà, vốn là người Nùng còn nhà lệnh tộc trên vùng Chín Tư Hữu Lũng, Lạng Sơn. Chầu Lục có danh hiệu khác:Lục Cung Tiên ChúaChầu Đệ Lục Cung NươngChúa Lục Cung Nương MỤC LỤC Thần TíchHầu Chầu Đệ LụcĐền Thờ Chầu Đệ LụcKết Luận […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI