Tag Archive

Tag Archives for " Hầu Ông Hoàng Chín "

Ông Hoàng Chín

“Cửu trùng ngọc bệ chí tôn Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần Trên chín bệ cao thâm võng cực Dưới bách thần mộ đức kinh luân” Mục lục Sự tíchTích Thứ NhấtTích Thứ HaiTích Thứ BaChầu Văn Ông Hoàng ChínVăn Ông Hoàng Chín Đề ThơHầu GIÁ Ông Hoàng ChínĐền thờ Sự tíchTích Thứ NhấtÔng Hoàng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI