• Home
  • Chầu Văn Thỉnh Mẫu Thiên Y A Na

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Thỉnh Mẫu Thiên Y A Na "

Chầu Văn Thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu

Bản 1 Tiết lương thiên tâm thành khấu đảoThỉnh tam toà Mẫu đáo đàn duyên”Nhang một triện dốc lòng dâng tiếnKhói ngạt ngào thấu đến Cửu Thiên”Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên TiênThanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự vềNgự ngôi cao cửu tiêu chính vịỞ trên trời sửa trị bốn phươngLòng Người trong sáng như […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI