• Home
  • Chầu Văn Thỉnh Mẫu Đệ Tam

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Thỉnh Mẫu Đệ Tam "

Chầu Văn Thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu

Chầu Văn Thỉnh Tam Toà Thánh Mẫu (Bản I) Tiết lương thiên tâm thành khấu đảoThỉnh tam toà Mẫu đáo đàn duyên”Nhang một triện dốc lòng dâng tiếnKhói ngạt ngào thấu đến Cửu Thiên”Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên TiênThanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự vềNgự ngôi cao cửu tiêu chính vịỞ trên trời sửa […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI