• Home
  • Chầu Văn Mẫu Thượng Ngàn

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Mẫu Thượng Ngàn "

Chầu Văn Mẫu Thượng Ngàn – Thánh Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

CHẦU VĂN MẪU THƯỢNG NGÀN Nền linh hiển ngàn xưa chung túRiêng một tòa động phủ thiên nhiênChầu xưa vốn Đấng Cung TiênGiáng trần độ thế về miền Non XanhMây năm sắc long lanh Bảo ĐiệnNgát một màu hương chiện bao laNguồn đào khuya sớm vào raHoa tươi dường áo sen pha bóng hàiCảnh thoa […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI