Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Huế "

Chầu Văn Công Đồng

Bản 1 Thần Kim ngượng khởi tấu Chư TônToà vị dương dương yểm nhược tồnNguyện thỉnh Pháp âm thi diệu lựcTuỳ cơ phú cảm nạp trần ngônVận bốn mùa nhất xuân vị thủHạ Thu Đông thứ tự tương luânThượng Thiên giáng tịch Tân XuânGiao thừa nguyên đán năm tân, tháng đầuNay đệ tử thành tâm […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI