Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Công Đồng "

Chầu Văn Công Đồng Huế – Chầu Văn Huế

CHẦU VĂN CÔNG ĐỒNG (BẢN I) Thần Kim ngượng khởi tấu Chư TônToà vị dương dương yểm nhược tồnNguyện thỉnh Pháp âm thi diệu lựcTuỳ cơ phú cảm nạp trần ngônVận bốn mùa nhất xuân vị thủHạ Thu Đông thứ tự tương luânThượng Thiên giáng tịch Tân XuânGiao thừa nguyên đán năm tân, tháng đầuNay […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI