• Home
  • Chầu Văn Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Cô Đệ Nhất Thượng Thiên "

Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Thánh hiệu: Đệ Nhất Thánh Cô thiên tiên Cửu Thiên huyền nữ chân nhân hoán số di cung lưu ân giáng phúc Mục Lục    Sự tích Tích Thứ NhấtTích Thứ HaiĐền thờHầu GIÁ Cô Đệ Nhất Thượng ThiênChầu Văn Cô Đệ Nhất Thượng Thiên Sự tích Tích Thứ NhấtTrong tứ phủ thánh cô, Thánh cô Đệ […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI