• Home
  • Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ

Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ "

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản I) Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻCon thỉnh mời Chầu Bé ngự chơiAi lên tới Cao Sơn xứ LạngHỏi thăm đền Chầu Bé nơi nao Hỏi ra Bắc Lệ đi vào Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầngNgàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá Bầy chim […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI