Tag Archive

Tag Archives for " Chầu Lục "

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Lục đứng thứ sáu trong Tứ Phủ Chầu Bà. Có Tên khác là:Lục Cung Tiên ChúaChầu Đệ Lục Cung NươngChúa Lục Cung Nương Mục Lục    Sự TíchĐền Thờ Hầu Giá Chầu lục cung NươngChầu Văn Chầu lục cung Nương Sự TíchTheo tương truyền Chầu là con gái tù trưởng người Nùng (Hữu Lũng,Lạng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI