Tag Archive

Tag Archives for " Bài Sám Hoàn Kinh "

Bài Kệ Sám Mẫu

Đệ Nhất Thiên  Y  Thánh Mẫu Đàn con đỏ nghe lời Mẫu dạyNay Tự biết mình lỗi quấy khôn cùngTrước thềm hoa phủ phục các cungLạy ơn Mẫu thứ dung tội trướcMuôn lạy Mẫu từ bi giáng phướcĐộ đàn con khỏi bước lưu lyCon cầu xin theo Mẫu quy yNguyện bỏ sạch tham sân si […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI