Quan Lớn Điều Thất

Quan Điều Thất hay còn được gọi là Điều Thất Đào Tiên Tôn Quan, được thỉnh sau hàng Ngũ vị Tôn Quan, là con trai thứ bảy của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình. 

Tuy nhiên quan không giáng phàm mà làm việc trên miền thượng thiên nhưng lại linh ứng để giúp đỡ nhân gian khi có lệnh của trên. Là vị văn quan được giao nhiệm vụ biên chép sổ sách tứ phủ, trông coi giữ kho tàng ở miền Thủy cung, trông coi nội điện của Đức Vua Cha nên vì vậy mà ngài không giáng trần như các vị tôn quan khác.

Sự Tích

Tương truyền Quan Điều Thất là một tướng của của Vua Cha Bát Hải Động Đình trong cuộc chiến chống quân Thục vào thời vua Hùng Vương. Sau này, các tướng của Vua Cha Bát Hải đều được coi là con của Đức Vua Cha. Quan Điều Thất được coi là con trai thứ bảy của Ngài.

Theo thần tích của đền Đồng Bằng thì có nói ngài về trời ngay sau khi đánh thắng giặc. Còn về như thế nào thì không thấy nói rõ. Chuyện chống quân Thục là có thật nên có thể coi Đức Vua Cha và các tướng của Ngài đều là các nhân vật lịch sử có thật được thần thánh hóa. Câu chuyện lịch sử đã trên 2000 năm nên hầu như không còn nhiều tư liệu về Quan Điều Thất, Đức Vua cha và các tướng lĩnh của Ngài.

Khi Vĩnh Công (tức Vua Cha Bát Hải sau này) được Vua Hùng Vượng trọng dụng. Ngài có hứa sẽ triệu 2 em, tuyển 10 tướng trong vòng 10 ngày để chuẩn bị nghênh chiến với giặc Thục. Tương truyền rằng ngay ngày tuyển mộ đầu tiên, Vĩnh Công đã chọn được 3 tướng là Quan Lớn Đệ Nhất, Quan Lớn Đệ Tam và Quan Lớn Đệ Tứ, nhưng đến trưa ngày thứ 10 theo hẹn, vẫn thiếu 1 tướng. Vĩnh Công lập đàn cầu, trời điều Tam Thái Tử xuống đầu quân. Ngài giáng xuống Bảo Hà (Lào Cai). Tương truyền thấy 1 tiếng sét dữ dội tại đó, rồi một luồng hào quang bay về nơi Vĩnh Công tuyển tướng, tụ thành 1 chàng trai tuấn tú xin ứng tuyển, đó chính là Quan Điều Thất.

Quan Điều Thất không giáng trần nhưng Ngài vẫn thường hiển linh phù giúp dân nước nên nhân dân tôn kính lập đền thờ.

Đền Thờ 

Đền thờ ông được xây dựng với tên gọi Đền Quan Điều Thất tại vùng đất lúa Thái Bình. Tuy là vị quan thân cận với Vua Cha Bát Hải Động Đình nhưng ông được lập đền thờ riêng chứ không phối thờ trong đền Đồng Bằng thờ Vua Cha.

Đền Quan Lớn Điều Thất tọa lạc tại xóm 5, thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, cách đền Đồng Bằng khoảng 500m. Nơi đây cũng là nơi hóa của Ông ngay sau khi cùng Vĩnh Công (Vua Cha Bát Hải) đánh đuổi xong giặc ngoại xâm.

Tương truyền, khi xưa đền chính là nơi họp bàn chiến sự của Vĩnh Công với các vị văn võ. Theo lịch sử và các dấu mốc kháng chiến, ngôi đền bị xuống cấp nặng nề. Đến năm 1994, nhân dân cùng khách thập phương gần xa đã quyên góp để tôn tạo, tu sửa lại các hạng mục kiến trúc đền. Đến nay, đền đã trở nên khang trang và bề thế với  5 tòa thiết kế theo kiểu chữ Công. Trong đó có 3 gian cấm điện, 3 gian trung tử, 5 gian tiền đường và 5 tòa giải vũ.

Hầu Giá Quan Lớn Điều Thất

Quan Điều Thất ít khi về ngự đồng, thường các thanh đồng thỉnh ngài sau các giá Ngũ vị Tông Quan. Khi ngự đồng ngài mặc áo đỏ và mang đai đỏ thêu rồng, làm lễ tấu hương, khai quang và phất cờ (có thể cờ là khăn tấu) sau đó ngự tọa  nghe văn và ban lộc cho thanh đồng cũng như bách gia trăm họ.

Ngài thường ban lộc để sống trường thọ, cầu tài, cầu lộc, công danh.

Chầu Văn Quan Lớn Điều Thất

Trấn Nam Thiên hải hà chung tú
Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh
Con Vua Thuỷ Quốc Động Đình
Đào Tiên Điều Thất anh linh khác thường
Bóng Ông lớn anh linh tế độ
Tài lược thao văn võ ai qua
Đêm ngày chầu chực Vua Cha
Sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền
Trước sân Rồng ngôi cao lồ lộ
Vâng lệnh truyền tế độ muôn dân
Oai phong lẫm liệt Thánh Thần
Giang hà ngoại hải đội ân phục lòng
Bóng Ông lớn thung dung khí tượng
Vẻ râu Rồng mắt Phượng ai đương
Thông minh chính trực uy cường
Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông
Giá Ngự đồng những người thanh quý
Tiến văn chầu giáng khí anh linh
Có phen biến tướng hiện hình
Hô phong hoán vũ phép kinh ai tày
Có phen Ngự Phủ  Thiên Bản
Vào quỳ tâu chính quán Mẫu Vương
Có phen chơi cảnh Đồi Ngang
Chầu đền Thánh Mẫu Thượng Ngàn anh linh
Lên Thiên Đình chầu vua Thượng Đế
Lại về chầu Thuỷ Tế Long Cung
Thuyền Rồng chèo quế buồm loan
Khi chơi nước nhược khi sang Ngũ Hồ
Có phen dạo kinh đô thành thị
Ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi
Có phen dạo khắp mọi nơi Tiêu dao
Tây Trúc thảnh thơi Phật tiền
Có phen ngự Tản Viên Tam Đảo
Hội quần Tiên đàm đạo xướng ca
Cung đàn thánh thót thánh tha
Rượu Tiên thơ Thánh Thần cơ đua tài
Tiệc vui vầy thỉnh Ông Điều Thất
Vốn con Trời cai đất Thuỷ Cung
Sắc Rồng choi chói Vua phong
Quyền cai thiết chế uy hùng dậy vang
Chuyển Mười Phương trên Trời dưới Đất
Quản thông tri quy Phật thuyền gia
Cầu Ô Ông bắc Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang Trời
Mới thử chơi sao sa lác đác
Cửu diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đầu ngũ hành
Nhị Thập Bát Tú Thiên Đình hà sa
Mới hỏi quan Nam Tào Bắc Đẩu
Số nhân gian Ông chép biên
Người nào trung hiếu thảo hiền
Tu nhân tích đức sổ biên rõ ràng
Một nén nhang xin Ông soi thấu
Hộ trì cho đệ tử thiên xuân thọ trường.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.