Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Thánh hiệu: Đệ Nhất Thánh Cô thiên tiên Cửu Thiên huyền nữ chân nhân hoán số di cung lưu ân giáng phúc Mục Lục    Sự tích Tích Thứ NhấtTích Thứ HaiĐền thờHầu GIÁ Cô Đệ Nhất Thượng ThiênChầu Văn Cô Đệ Nhất Thượng Thiên Sự tích Tích Thứ NhấtTrong tứ phủ thánh cô, Thánh cô Đệ […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Chín

“Cửu trùng ngọc bệ chí tôn Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần Trên chín bệ cao thâm võng cực Dưới bách thần mộ đức kinh luân” Mục lục Sự tíchTích Thứ NhấtTích Thứ HaiTích Thứ BaChầu Văn Ông Hoàng ChínVăn Ông Hoàng Chín Đề ThơHầu GIÁ Ông Hoàng ChínĐền thờ Sự tíchTích Thứ NhấtÔng Hoàng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Năm

Ông Hoàng Năm là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng hàng thứ năm trong Mười Ông Hoàng (Tứ Phủ Ông Hoàng). Ông được Vua Cha giao giữ sổ Đền Rồng. Ông không giáng sinh và có tích cho rằng Ngài giáng sinh là Hoàng Công Chất cùng thời với Ông Hoàng Tư là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Tư

Ông Hoàng Tư là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng thứ tư trong Mười Ông Hoàng (Tứ Phủ Ông Hoàng). Ông được Vua Cha giao cai quản Thuỷ Phủ, giữ sổ Đền Rồng và Ông không giáng sinh. Sắc Phong: Thượng Đẳng Thần Thủy Cung Hoàng Tử MỤC LỤC Sự tích Ông Hoàng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Bơ

“Trên Thượng Thiên mây bay năm vẻ Dưới Thủy Tề nước rẽ làm đôiÔng Bơ lịch sự tốt tươiBiến trên mặt nước cưỡi đôi chép vàng” Mục lục Sự tíchĐền thờNgày tiệcHầu Ông Hoàng Bơchầu văn Ông Hoàng BơBản IVăn Chèo Đò  Bản IVăn Chèo Đò  Bản IThơ Phú Bản IThơ Phú Bản II Sự tíchTương truyền Ông […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Đôi

Sử sách lưu truyền về ngài là một vị tướng toàn tài, hay kinh sử, nhuần binh thư, trung thần phò vua hộ quốc. Thánh Ông Hoàng Đôi từng tham gia nhiều trận đánh trên thượng ngàn và sau này khi hiển thánh, được nhân dân nhiều vùng lập đền nghiêm cẩn thờ kính.”Hoàng Đôi […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI