Mẫu Cửu Trùng

Thần Tích

Mẫu Cửu Trùng là ngự ở chín tầng mây, cai quản tiên cung,  lục cung sáu viện. Mẫu có danh hiệu khác:

  • Đệ Nhất Thiên Tiên Thánh Mẫu
  • Cửu Trùng Thánh Mẫu
  • Thanh Vân Công Chúa  

CHẦU VĂN MẪU CỬU TRÙNG  

ĐỆ NHẤT THIÊN TIÊN THÁNH MẪU

"Vận bốn mùa âm dương tuyết hảo

Lòng chí thành cầu đảo bình an

Đăng trà hoa quả dâng lên

Lòng trên kính đức chúa tiên cửu trùng

Ngự long cung cửu tiên chánh vị

..."

Xem thêm >>

Đền Thờ Mẫu Cửu Trùng

Đền Thượng (Ba Vì)

Năm 2010, ngày 16 tháng 10, kim thân Mẫu Cửu Trùng được an vị tại đỉnh Mẫu trên dãy núi Ba Vì.

Tượng là tác phẩm có giá trị nghệ thuật được thể hiện công phu trên chất liệu đồng đỏ đúc liền khối được chạm tam khí và gắn đá quý của tác giả Trịnh Yên được liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam bảo trợ.

Kết Luận

Blog sẽ cập nhật sớm nhất về Thần Tích Mẫu Cửu Trùng.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.