co-tam-doi-che

Cô Tám Đồi Chè

Cô Tám Đồi Chè đứng hàng thứ tám trong Tứ Phủ Thánh Cô. Cô có quyền cao phép lớn nổi tiếng với phép chữa bệnh cho dân,…

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.