co-muoi-dong-mo

Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười Đồng Mỏ đứng thứ 10 trong Tứ Phủ Thánh Cô, cai quản mỏ vàng mỏ bạc Chi Lăng, Cô có công giúp vua Lê diệt giặc Minh và giặc Liễu Thăng

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.