Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười Đồng Mỏ đứng hàng thứ mười trong Tứ Phủ Thánh Cô, hay có tên gọi là Cô Mười Mỏ Ba.

Sự tích Cô Mười Đồng Mỏ

Tích rằng, Cô Mười Đồng Mỏ cai quản các mỏ vàng, mỏ bạc ở Chi Lăng, theo hầu Chầu Mười Đồng Mỏ, Cô có công cùng Chầu Mười giúp vua Lê đánh giặc Minh và tiêu diệt đội quân của Liễu Thăng. 

Hầu Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười ít chấm lính, ít khi về ngự đồng. Thường tiệc lớn, tiệc vui tại đền Chầu Mười, Chầu Tám Bát Nàn thỉnh cô về. Cô ngự đồng áo vàng tươi, đai hoa, khăn thắt. 

Chầu Văn Cô Mười Đồng Mỏ (Bản I)

Ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng

Cô Mười nhan sắc miệng cười nở hoa

Chắp tay bái lạy Cô Mười

Hình dung nhan sắc ai mà dám đương

Xa xôi chẳng quản đường trường

Băng ngàn vượt núi, cưỡi mây đi về

Về đồng mặc áo vàng tươi

Đai hoa, khăn thắt đúng người Sơn Trang

Cô Mười đẹp tựa sao sa

Cô đẹp như sao Bắc Đẩu Ngân Hà

Đồng Mỏ Cô Mười vào ra

Mẫu khen Cô đẹp nhất tòa Sơn Trang

Ai lên Đồng Mỏ tìm vàng

Tâm thành khấn nguyện thỉnh ngay Cô về

Đường trường cách trở giang khê

Xe loan giá ngự về đền hôm nay

Thanh nhàn ngồi tựa đầu non

Trăng thanh gió mát véo von trên ngàn

Nắng nghe tiếng nhật, tiếng khoan

Cô Mười Đồng Mỏ đánh đàn ca ngâm

Khi gió mát lúc êm trời

Khi Cô dệt lụa, lúc lại quay tơ

Thanh nhàn hái lá đề thơ

Chơi chùa Non Nước lững lờ vào ra

Cô mười đẹp tựa Hằng Nga

Hằng Nga kém sắc, Tây Thi kém tài

Trên ngàn có một không hai

Khi xưa Cô vốn là người thần tiên

Hôm nay loan giá về đền

Vâng lệnh Mẫu truyền cứu độ trần gian

Gió đưa hoa huệ thơm lành

Giẻo tay Cô ngắt một cành phong lan

Cô đi dưới ánh trăng vàng

Dơ tay che nắng, nắng tràn khe tay

Gió đưa tà áo tung bay

Làn môi tươi thắm, lông mày kẻ cong

Cô hái hoa cúc màu vàng

Cài lên trên tóc mà lòng Cô vui

Trầu cau làm đẹp đôi môi

Rượu cần làm đẹp giáng người thần tiên

Hôm nay loan giá về đền

Mẫu yêu vì nét Tiên Cô mặn mà

Hôm nay giá ngự đền trung

Khuông phù đệ tử hưng long thọ trường.

Chầu Văn Cô Mười Đồng Mỏ (Bản II)

Cô Mười Đồng Mỏ Chi Lăng

Cờ thần kiếm bạc cứu dân phù đời

Tôn nhang danh hiệu Cô Mười

Mỏ Ba chốn ấy vốn người sơn trang

Xa xôi chẳng quản dặm ngàn

Cưỡi mây nương gió xa loan ngự về

Nhang thơm tỏa ngát bốn bề

Nhất tâm phụng thỉnh Cô về ngự vui

Ngàn mây xanh thắm bầu trời

Đai hoa, khăn thắt vẻ ngời hào hoa

Nhỡn tinh lóng lánh sao sa

Mẫu khen Cô đẹp nhất tòa Sơn Trang

Suối khe róc rách gẩy đàn

Gió đưa khúc nhạc bổng khoan nhặt trầm

Hổ gầm vang động sơn lâm

Chim non ríu rít bách âm hợp hòa

Cô Mười đẹp tựa sao sa

Tây Thi thua sắc Hằng Nga kém tài

Trên đời có một không hai

Tích xưa sinh thánh là người sơn trung

Mỏ Ba, Bản Thí thổ nùng

Núi non điệp điệp trùng trùng thấp cao

Đền thiêng dấu tích ra vào

Khi lên Bắc Lệ lúc vào Suối Ngang

Líu lo chim hót trên ngàn

Phong lan đua sắc cúc vàng đua tươi

Khí thiêng thơm ngát đưa mùi

Nhang thơm khấn nguyện cô Mười giáng lâm

Độ cho sở nguyện tòng tâm

Độ cho thoát khỏi tham sân đọa đầy

Quế lan oanh yến sum vầy

Vun bồi cội phúc tháng ngày bình an

Thỉnh Cô chứng giám đàn tràng

Khuông phù đệ tử an khang thọ trường.

Đền thờ

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.