Cô Bảy Tân La

Cô Bảy Tân La đứng hàng thứ bảy trong Tứ Phủ Thánh Cô, có tích nói rằng cô là người kề cận bên Chầu Bảy nên cũng được gọi là Cô Bảy Kim Giao hay còn có hiệu khác là Cô Bảy Tân La khi cô được theo hầu cận Chầu Bảy tại đền Tân La.

Thỉnh mời Cô Bảy Kim Giao

Đêm đêm cô mắc võng đào họa ca

Đền thờ rừng núi bao la

Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm

Sự tích Cô Bảy Tân La

Cô Bảy Tân La vốn là một tiên cô ở vùng Kim Giao, Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Tương truyền cô có công giúp người dân Mọi biết trồng trọt chăn nuôi và trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc. Cô theo hầu Chầu Bảy Kim Giao, khác với Cô Bảy Tân An là hầu Ông Hoàng Bảy Bảo Hà.

Hầu Cô Bảy Tân La

Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô Bảy Tân La ít khi ngự đồng, mặc áo tím/chàm xanh, cô ngự đồng khai cuông, múa mồi.

Chầu Văn Cô Bảy Tân La (Bản I)

Thỉnh mời Cô Bảy Kim Giao

Đêm đêm Cô mắc võng đào họa ca

 Đền thờ rừng núi bao la

Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm

Đền thờ lập ở sơn lâm

Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh

 Đền thờ cao ngất non xanh

Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo

Đền thờ vượn hót thông reo

Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh

 Gà rừng thường lệ điểm canh

Bát muôn tiên nữ vin cành hái hoa

Dạo chơi phong cảnh sơn hà

Kim giao Mỏ bạch, Tân La linh từ

 Tiếng đồn khắp hết thượng du

Anh linh thần nữ đền thờ tối linh

Thái Nguyên sơn thủy hữu tình

Quyền Cô cai quản sơn tinh mọi loài

 Khi lên tấu đối thiên đài

Cưỡi mây nương gió khoan thai đi về

Dạo chơi non nước giang khê

Lúc lên tỉnh Lạng lúc về Kim giao

 Bạn tiên mừng rỡ đón chào

Núi non trùng điệp thấp cao tầng tầng

Non tiên lạc thú hồng trần

Đền thờ phong cảnh mọi phần mọi xinh

 Có phen Định Hoá hiện hình

Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên

Thái Nguyên phong cảnh thiên nhiên

Ngàn thu tạo dựng lập đền Kim Giao

Nước trong như suối động đào

Non xanh như vẽ cù lao thị thành

Đêm khuya gió mát trăng thanh

Thông reo chim hót đầu ghềnh hoạ ca

 Nhạc thiều văng vẳng xa xa

Quảng Hàn khéo gọi Hằng Nga khéo mời

Phép tiên vốn thực người trời

Giáng lâm dương thế cứu người trần gian

 Lòng thành thắp nén tâm nhang

Hương hoa trái quả, thượng đàn kính dâng

Thỉnh Cô trắc giáng lai lâm

Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Chầu Văn Cô Bảy Tân La (Bản II)

Tháng bảy trẩy hội Tiên La

Nhớ ngày hội lễ Tiên La con về

 Dù cho công việc bộn bề

Mồng mười con rước Cô về dâng hương

Cô Bảy giá ngự Tiên La

Là tiên giáng thế mở đường cứu dân

 Cô hầu cận Mẫu Tiên La

Mẫu cùng Trưng Trắc dẹp quân bạo tàn

Anh linh dẹp giặc đã tan

Chữa lành dịch tả cứu người binh lính

 Thương dân Cô Bảy hiện hình

Ác sát xiêm trắng hiển linh cứu đời

Xưa kia hầu cận Mẫu Tiên La

Phù đời cứu thế tế độ trần gian

 Biển khơi cho tới non ngàn

Ra tay cứu độ trần gian

Khổ đau cô đã chở che

Tâm thành khấn vái Cô nghe Cô phù

 Ơn Cô ghi nhớ ngàn thu

Giang sơn ghi nhớ kẻ thù khiếp kinh

Phép tiên biến hoá tài tình

Bao lần Cô giáng sinh cõi trần

 Cô Bảy cứu nước độ dân

Bách gia trăm họ xa gần ơn sâu

Bể dâu biến đổi mặc dầu

Uy linh Cô Bảy nơi đâu cũng thờ.

Đền thờ Cô Bảy Tân La

Hiện nay, Cô Bảy được thờ làm cô bản đền tại:

  • Chính cung là Đền Kim Giao (Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên) 
  • Đền Tân La (Dốc Lã, Bảo Khê, Hưng Yên).
Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.