Chầu Văn Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn (Bản I)

Sơn Tiêu Sơn Động Sơn Trang
Đền thờ Quan Giám Sát Thượng Ngàn tối linh
Muôn hoa đua nhị trên cành
Bộ nàng tha thướt yến quỳnh bẻ bai
Thượng Ngàn Giám Sát quyền cai
Thông tri tam giới khâm sai đại thần
Có phen giá võ đằng vân
Bát muôn công tử xa gần làm tôi
Trời làm đại hạn nắng nôi
Kiều Quan đảo vũ một thôi giờ dần
Lệnh sai Hà Bá Thuỷ Thần
Tự nhiên dâng nước xoáy vẫn mưa sa
Điều thời thiên hạ xướng ca
Phong điều vũ thuận thái hoà thảnh thơi
Có phen thong thả Ngự chơi
Tuyển người số mực chép người số son
Vua Cha nghe hết nguồn cơn
Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan
Lệnh truyền giáng hạ làm Quan
Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành
Vừa năm Ất Dậu thai sinh
Mồng Ba tháng Một đã sinh ra người
Tuổi vừa ba bốn đi chơi
Văn thị phú lục mọi tài khôn ngoan
Song đường mừng rỡ yêu thương
Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì
Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
Mồng ba tháng một, một khi giờ Dần
Sắc sai Hà Bá Thuỷ Thần
Quần Tiên đón rước chẳng nhầm một ai
Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà
Đều thời vâng lệnh Vua Cha
Rước Quan Đệ Nhị lên toà Thượng Thiên
Song đường thương nhớ chăng yên
Sao Ông nỡ để mối phiền dương gian
Sinh thành dưỡng dục núi non
Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành
Vốn xưaÔng ở Thiên Đình
Con Vua Thượng Đế giáng thần dương gian
Dù ai có lệnh kêu van
Khấn Ông Đệ Nhị thọ khang yên lành
Thiên tự chính trực thông minh
Giáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần
Chữ rằng Thánh Giáng lưu ân
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường.

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn (Bản II)

Nhác trông lên biển đề chọi chói
Dưới sân Rồng nhang khói long lanh
Muôn hoa đua nhị trên cành
SơnTrang Quan Giám yên quỳnh bẻ bai
Quản Tam Giới quyền cai Giám Sát
Nương càn khôn lăng quát trong tay
Khâm thừa Đế  lệnh xưa nay
Quyền Quan Giám Sát chức dày Thiên Cung
Sổ Hội Đồng một tay nắm giữ
Số trần gian sinh tử sót ai
Có phen Ngự cảnh bồng lai
Rút dây tội phước cân người tội công
Có phen tới sân Rồng chầu chực
Tấu đối xong nhật khắc tăng du
Có phen đằng giá Vân Cù
Mưa tuôn khói toả sấm ù dậy vang
Họp bàn loan đình Thần ca tụng
Chén rượu quỳnh Quan chú Quan anh
Cửa đến gió mát trăng thanh
Đàn ca sáo thổi dạo quanh trước lầu
Có phen ra tiếp hầu Lưu Quí
Ván cờ Tiên đấu trí một hai
Có phen thắng cảnh đua tài
Cờ Tiên một đấu thơ vài trăm thiên
Thơ Lý Bạch cờ tiên dám ví
Rượu lưu ly tửu thí coi chi
Ngắm xem hoa cúc hoa quỳ
Hoa lan hoa huệ tứ kì bách hoa
Vườn thượng uyển trăm hoa đua nở
Thú chơi hoa phải biết mùi hoa
Hoa lan hoa huệ hoa trà
So sánh có mai hoa là đệ nhất
Đã đẹp lại thơm hương cũng ngát
Màu trong so ngọc trản nào thua
Mặn mà mọi vẻ mọi ưa
Bách hoa đua nở bốn mùa ngát hương
Vang tiếng trống bốn phương sấm động
Cửa Thiên Môn lông lộng uy quang
Đức Ông chính ngự ngai vàng
Kiêm tri Tam Giới, Ngọc Hoàng sắc phong
Ban hiệu vị Quận Công Giám Sát
Quyền quản cai Phố Cát Đồi Ngang
Võ thời vị với Đức Quan
Văn thời sánh ví Mạnh Nhan thay là
Giáng sinh ngày mồng ba tháng một
Trung thiên thời chính ngọ xuất thân
Thung huyền mừng rỡ muôn phần
Sinh ra là đấng trung thần trượng phu
Tài văn võ cơ đồ bất nhị Thượng Đẳng Thần
Đệ Nhị TônQuan Dù ai hữu sự kêu van
Khẩn Quan Đệ Nhị thọ khang yên lành
Nén nhang thơm tâm thành khấu thủ
Ứng pháp mầu đảo vũ thu vân
Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Tôn Quan lưu phúc thiên xuân thọ trường.

Chầu Văn Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn (Bản III)

Nhác trông lên tòa vàng san sát
Không đâu bằng Phố Cát Đồi Ngang
Đá lộ xô nước chảy làn làn
Điều một thú cỏ hoa như vẽ
Nhạn chiều hôm bay về lẻ tẻ
Trên sườn non chim sẻ ríu ran
Nuớc dưới khe tung tính tiếng đàn
Trên đỉnh núi từng reo điểm trống

 
Thơ rằng:

Ngần ngật Sòng Sơn kiêu dị lộc
Thanh thanh tri thủy chiếu trần tâm
Sơn tri cao hệ thủy chí thâm
Đây thực chốn non nhân nước trí.
Thượng phong tri thủy địa cốc lâm san
Nam Thiên trị đệ nhất đền Quan
Cảnh lạc thú Thượng Ngàn Sơn Cước
Thông minh chính trực, giúp nước phù đời
Quyền Sơn Lâm cai khắp mọi nơi
Vâng ngọc chỉ giáng thần Nam Việt
Anh hùng hào kiệt, độ khắp vạn dân
Sắc gia ban: "Thượng Đẳng Tối Linh Thần"
Quyền Giám Sát, kiêm tri phủ viện
Nghe văn thinh luyện, giá Ngự điện trung
Chữ "Sở Cầu Hữu Cảm Tất Thông"
Hộ đệ tử đồng gia thời phú quý.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.