Chầu Văn Chầu Năm Suối Lân

Chầu Văn Chầu Năm Suối Lân 

Chầu Năm trên động Suối Lân
Xe loan Thánh giá đằng vân Ngự đồng
Ai lên tới Suối Lân châu thổ
Thăm cảnh rừng thác đỗ suối reo
Giở trang tích cũ Lê triều
Suối Lân Công Chúa mĩ kiều diễm hương
Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết
Đôi mày ngài nửa khuyết vành trăng
Trâm cài soi nước Suối Lân
Gót Tiên hài sảo cảnh rừng thênh thang
Hoa đua nở đầy ngàn tay hái
Gùi trên vai nặng trái chín thơm
Rung rinh quảy lẫng đầu non
Xa nghe chim khướu véo von trên cành
Động lá rừng chim oanh gọi bạn
Nhác trông lên cánh nhạn chập chờn
Cuốc kêu gợi cảnh chiều hôm
Tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng
Tiếng hổ gầm vang trong hang động
Đàn báo hoa rạo lượn tìm mồi
Hươu nai ngơ ngác trên đồi
Hang sâu thăm thăm núi đồi sum suê
Con suối nhỏ xuôi về Hữu Lũng
Đàn cá vàng lơ lửng dưới khe
Trăng thanh hổ báo Chầu về
Lung linh màu sắc đua khoe trước
đền Con suối nhỏ đôi bên cầu bắc
Sau lưng đền đá chất trập trùng
Phép Tiên biến hóa thần thông
Mẫu sai Chầu trấn cửa rừng Suối Lân
Chầu thương dân đêm khuya biến hiện
Áo xanh chàm thêu lượn nét hoa
Nửa đêm gà gáy canh tà
Cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng
Hô thần chú bỗng dưng núi chuyển
Các cửa ngàn bặt tiếng muông kêu
Tà ma phách tán hồn xiêu
Những loài ác thú sợ đều ẩn thân
Để cho biết Suối Lân Công Chúa
Phép Sơn Trang đức tổ ban truyền
Phép Tiên lấy lá làm thuyền
Các cô Thổ Mán đôi bên cầm chèo
Tiếng nhịp đẩy hò reo bắt cái
Chầu tới đầu cảnh lại thêm tươi
Hoa thơm quả ngọt trên đồi
Ban công thưởng lộc cho người nhất tâm
Chữ rằng Thánh lưu ân
Chầu Bà lưu phúc thiên xuân thọ trường.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments

Leave a Reply: