Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương (Bản I)

Hương thơm một triện kính dâng
Thỉnh mời Công Chúa Lục Cung ngự về
Bắc Giang về ngả Chín Tư
Lục Cung hiển Thánh đền thờ trang nghiêm
Ai lên tới Suối Ngang Bắc Lệ
Hỏi Thăm đền Chầu Lục nơi nao
Hỏi ra Đền Lũng mà vào
Trên đền Chầu Ngự thấp cao mấy tầng
Đền thờ lập ở giữa rừng
Chim kêu vượn hót vang lừng sớm hôm
Đền Thờ Suối Lục vắt ngang
Lối xuống Đèo Kẻng lối sang Công Đồng
Đền thờ hoa quả xanh um
Lẵng la chầu quảy núi Dùm vô qua
Tức thời về tới Ỷ La
Nửa đêm giờ Tý hiện ra Đồng Tiền
Có phen lên tới tỉnh Tuyên
Chín Tư Bắc Lệ là miền Ngự vui
Hữu Lũng Châu là nơi Bắc địa
Lục Cung Linh Từ dấu khí danh lam
Anh linh lừng lẫy Thượng Ngàn
Đàn tuần tháng chín Nam Bang khấu đầu
Khắp hoà Hữu Lũng các Châu
Sơn Lâm Mán Thổ quy đầu làm tôi
Lên chơi Bích Động Thành Trời
Non cao nghi ngút đền thờ đá rêu
Trần gian đừng có mà trêu
Hái măng kiếm củi Chầu đều quở ngay
Trở về mới biết linh thay
Nón xanh hài sảo kêu ngay Chầu về
Cửa đền ngoạn cảnh sơn khê
Trên rừng dưới suối sóng ghê bạc đầu
Dưới sân đền đường tàu xe hoả
Chạy qua đền về ngả Thất Khê
Đền Thờ cảnh đẹp xinh ghê
Sơn Lâm chốn ấy tứ bê phong quang
Thỉnh Chầu lai giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương (Bản II)

Trên bát ngát long chầu hổ phục
Dưới ngôi đền thờ Chầu Lục Tối Linh
Nhìn xem phong cảnh hữu tình
Tháng ngày cai quản sơn tinh Thổ Mường
Khắp bốn phương đâu đâu đều biết
Chầu Lục Ngàn lẫm liệt trâm oanh
Kim chi ngọc diệp rành rành
Lục Cung Công Chúa giáng sinh hạ trần
Vẻ cốt cách thanh tân yểu điệu
Đóa phù dung uốn éo trai lơ
Khăn xanh áo lục phất phơ
Kiềng vàng xuyến ngọc nhởn nhơ trên ngàn
Nét đoan trang ai nào dám đọ
Tính đành hanh đã có tiếng vang
Thung dung ghẹo khách qua đàng
Nhác trông tựa thể Tiên nàng nguyệt nga
Lúc gặp hội năm ba Thổ Mán
Hiện ra người giả bán hàng chơi
Sơn lâm rừng vắng núi đồi
Chín Tư Châu Thổ là nơi quê nhà
Vốn Tiên nữ Hằng Nga giáng thế
Cõi phàm trần ai dễ biết đầu
Khắp hòa tam thập lục châu
Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên
Đã lên đấng danh truyền Nam Việt
Hóa phép mầu lẫm liệt ai qua
Nón buồm vai quảy lãng hoa
Khi vào Đèo Kẻng khi ra Công Đồng
Dạo chơi chốn non bồng bích thủy
Trở ra về Phố Vị, Suối Ngang
Khắp hòa các lũng các lang Lên đền
Tiên Chúa Thượng Ngàn tối linh
Khắp châu thổ phụng tình vọng bái
Kẻ ngược xuôi qua lại cúc cung
Dạo chơi non nước ngàn trùng
Khi lên bái yết Kiệt Cùng, Lạng Sơn
Giọng Thổ Mán khoan thai điểm đót
Giáng ngự đồng dạo gót hài xanh
Khôn ngoan trần thế lọt rành
Ngao du khắp hết ngàn xanh khải hoàn
Khi thừa nhàn xe loan cung điểm
Giá Ngự đồng phấn điểm son tô
Trần gian hương khói phụng thờ
Đôi mươi tháng chín tích xưa còn truyền
Thỉnh mời Chầu giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

Chầu Văn Chầu Lục Cung Nương (Bản III)

Nén nhang thơm tâm thành khấn nguyện
Giãi lòng thành dâng tiến văn ca
Đường lên xứ Lạng bao xa
Đường về Hữu Lũng tuy xa mà gần
Chốn thanh tân long lâu điện các
Vi nào bằng cảnh hạc Lâm san
Đền thờ Chầu Lục trên ngàn
Cây xanh che phủ xóm làng lơ thơ
Đường dốc núi quanh co trùng điệp
Nước Sông Thương uốn lượn bao quanh
Đền thờ cao ngất non xanh
Lô xô đá mọc xung quanh đường đèo
Trên thời vượn hót thông reo
Dưới khe nước chảy ra chiều nghiêm trang
Lơ thơ mấy nóc nhà sàn
Ven bên sườn núi bản làng xa xa
Nghe suối chảy chim ca ríu rít
Bộ người nùng đầu chít khăn lam
Dao quai, xà tích, áo chàm
Cơm lam,muối ống vượt ngàn lên non
Nhịp chân bước thiên sơn vạn thủy
Bắc Lệ ngàn, Phố Vị suối ngang
Lắng nghe tiếng hát cung đàn
Điệu then đàn tính âm vang núi rừng
Điệu"soong hao"vang lừng khắp bản
Hội lồng tồng đợi bạn đầu xuân
Lên ngàn trảy hội sơn lâm  
Ngôi đền Chầu Ngự mây tâng nguy nga
Trước sân đền cây đa cổ thụ
Nhuốm một màu chen phủ lá cây
Ngất trời gió cuốn sương bay
Chim kêu vượn hót đêm ngày xôn xao
Đường dốc núi lối vào sơn cước
Cảnh non bồng nước nhược bồng lai
Vào ra áo thắm thơ bài
Áo lạm khăn củ ấu, gót hài thêu hoa
Giáng Ngự đồng trâm hoa điểm xuyết
Lược trâm cài ngọc tuyết thu ba
Tóc mây rẽ mái mượt mà
Phấn son trang điểm vào ra dập dìu
Cảnh núi rừng đìu hiu hút gió
Thú sơn lâm hoa cỏ tốt tươi
Dâng văn tấu thỉnh khuyên mời
Lục Cung Tiên Chúa giáng nơi bản đền
Ngôi đền thờ Sơn Lâm công chúa
Chầu Lục Cung tối tú chứng minh
Đền thờ thượng cổ tối linh
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: