Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản I)

Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻ
Con thỉnh mời Chầu Bé ngự chơi
Ai lên tới Cao Sơn xứ Lạng
Hỏi thăm đền Chầu Bé nơi nao
Hỏi ra Bắc Lệ đi vào
Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầng
Ngàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá
Bầy chim muông bách thú quỳ tâu
Chim oanh ríu rít bên lầu
Phượng hoàng  tung cánh về chầu Động Tiên
Vượn trên non ru con rấu rĩ
Thú lâm sơn cảnh đẹp tự nhiên
Một bầu gió mát trăng thanh
Đàn thông réo rắt hoà cùng suối reo
Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi
Núi hiểm nghèo cát sỏi đá ong
Một bầu sơn thuỷ thong dong
Công Đồng Bắc Lệ, Kỳ Cùng Lạng Sơn
Trăm thứ quả mang về tiến Mẫu
Hái rau rừng, củ đậu măng tươi
Cơm lam, rau sắng củ mài
Ngô khoai đỗ lạc sắn đồi rượu tăm
Bạn tri âm đông đào tây liễu
Áo xanh chàm yếu điệu vào ra
Gót tiên quảy lẫng hái trà
Chân quấn xà cạp nón tu lờ dao quai
Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
Chầu phán tiếng Nùng, tiếng Thổ tiếng Kinh
Đàn thông dạo khúc thanh bình
Xênh ngô sáo trúc tính tình hoà ca
Thường dạo cảnh Bảo Hà Trái Hút
Đền Đông Cuông Đức Đại tối linh
Tuyên Quang cảnh trí hữu tình
Núi rừng Mẫu ngự, thác ghềnh cỏ hoa
Ngự cung cấm một toà thạch động
Đền Ỷ La lồng lộng ngôi cao
Cây Xanh Chầu mắc võng đào
Mỏ Than Chầu ngự thấp cao mấy tầng
Cảnh núi rừng đèo heo hút gió
Thú sơn lâm hoa cỏ tốt tươi
Minh Lương suối lượn quanh đồi
Chầu thường dạo cảnh khắp nơi hữu tình
Lai Châu, Suối Rút Hoà Bình
Đỉnh non Bắc Kạn một mình cheo leo
Sơn Lâm như nước thủy triều
Khi thăng khi giáng khi đầy khi vơi
Hôm nay tấu thỉnh khuyên mời
Thỉnh mời Chầu Bé giáng nơi bản đền
Đăng trà quả thực dâng lên
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản II)

Kim chi ngọc diệp rành rành
Chầu Bé Bắc Lệ giáng sanh hạ trần
Núi xếp núi mấy tầng cao thấp
Cây chen cây tràn ngập màu lam
Đền thờ Chầu Bé trên ngàn
Có con suối nhỏ bắc ngang chân đồi
Đàn cá lội đua bơi rẽ sóng
Nước long lanh in bóng trăng thu
Ngàn thông cất tiếng hát ru
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa ngát hương
Chầu Bé thượng vốn Nùng chính gốc
Áo chàm xanh khăn lục đội đầu
Đai xanh kiềng bạc túi trầu
Tay cầm dao quắm, vác bầu nước khe
Dận hài sảo, đầu cài trâm trí
Vòng kim cương tam khí lồng tay
Hây hây mặt nước vơi đầy
Như bông hoa nở trước ngày đấu xuân
Tuổi Chầu Bé đang tuần trăng độ
Phép sơn trang đức tổ ban truyền
Phép tiên biến lá làm thuyền
Bẻ ba tàu cọ giả hàng bán chơi
Bạn Thổ Mán nơi nơi tìm đến
Vượt cửa ngàn cung tiến quả hoa
Tụ Long, Bảo Lạc, Tam Cờ
Sông Thao sông Cả sông Bờ sông Dâu
Khắp đâu đâu nức danh Chầu Bé
Tự cổ triều quốc sử còn ghi
Danh thơm Bắc Trung Nam 
Giúp dân hộ quốc độ trì bốn phương
Sắc phong tặng đại vương trường trị
Trên Bắc Lệ ngàn tú khí chung linh
Lập ngôi đền thờ tả phượng hữu lân
Dòng sông Thương nước trong leo lẻo
Dải sông Tô uốn éo xinh ghê
Thông reo trúc mọc tứ bề
Đền thờ cao ngất trông về Bắc Ninh
Vẻ tinh tú bên ghềnh vị thuỷ
Chầu giáng đền trấn trị yêu ma
Chầu về trắc giáng điện tòa
Khuông phù đệ tử vinh hoa thọ trường.

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản III)

Tiên Chầu Bé tính tình sắc sảo
Việc dữ lành mách bảo trấn gian
Ai ơi tuy Chầu dễ dàng
Ai mà bất trực Chầu Bé ra điều chanh chua
Nếu ai thờ ơ việc thánh
Nghiệp phàm trần phải gánh cho xong
Làm cho số kiếp long đong
Mưa dầm nắng dãi đừng hòng kêu oan
Bởi hay chăng trần gian không biết
Mới buông lời hoa nguyệt ong bay
Bấy giờ Chầu mới ra tay
Xá chi tội lỗi còn hay chăng là
Phép Chầu Bà dời non chuyển núi
Tài kiêmtri cải đổi tử sanh
Bệnh làm khi ốm khi lành
Khi phát bệnh quỷ, khi sanh bệnh tà
Lâm bệnh Bà, khi mê khi tỉnh
Lúc nóng mình khi lạnh chân tay
Bệnh làm đêm nặng hơn ngày
Ho dồn đoài đoạn thở dồn đoài cơn
Biết phép Chầu, kêu van thời sống
Không biết thời tìm đống ma chơi
Thấy ai hung nghịch trêu cười
Một thời thông tích muôn đời lưu manh
Chốn rừng xanh hiện hình hiển Thánh
Bắc Lệ ngàn ghi dấu oai linh
Thượng sơn tú khí chung linh
Đằng vân hoá phép, uy hành bốn phương
Dặm đường trường, sơn lâm châu thổ
Luyện pháp mầu cứu độ trần gian
Thỉnh Chầu chứng giáng đàn tràng
Khuông phù đệ tử xuân an thọ trường.

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản IV)

Bắc Lệ bao xa, có ai đi Bắc Lệ bao xa
Ai đi chiêm bái phải qua đền chầu
Trên sơn lâm ngồi cao mát mẻ
Cung thỉnh mời chầu bé tối linh
Kim chi ngọc diệp rành rành
Chầu Bé Bắc Lệ giáng sinh phàm trần
Vốn tiên nữ hằng nga giáng thế
Cỗi trần phà ai dễ biết đâu
Khắp hòa tam thập ngàn châu
Non nhân nước chí một bầu cảnh tiên
Đã lên đứng danh truyền Việt Nam
Hóa phép màu lẫm liệt ai qua.
Nón buồm vai quay lăng hoa
Khi xuống đèo Kẻng lúc ra Công Đồng
Dạo chơi chốn non bồng bích thủy
Trở ra về Phố Vị Suối Ngang
Khắp hòa các lũng các lang
Lên đến Chầu Bé Thường ngàn tối linh
Khắp châu thổ phụng tình vọng bái
Kẻ ngược xuôi qua lại các cung
Non cao nước biếc ngàn trùng
Khi lên bái yết kiệt cùng Lạng Sơn
Tiếng dậy vang trên ngàn dưới thủy
Trở ra về Nhất Nhị Tam Thanh
Khôn ngoan trần thế lọt vành
Ngao du khắp hết rừng xanh khải hoàn
Lúc thừa nhàn xe loan cung tiến
Giá ngại đông phấn điểm son tô
Khăn xanh áo lụa phất phơ
Kiềng vàng hoán ngọc lẳng lơ người
Nét đoan trang nào ai dám đọ
Vốn anh linh đã có tiếng vang
Thung dung dạo gót trên ngàn
Nhác trông tựa thể tiên nàng nguyệt nga
Khi hội họp năm ba thổ mán
Hiện lên người giả bán hàng chơi
Sơn lâm rừng vắng các đồi
Dấu thiêng Bắc Lệ là nơi quê nhà
Vốn tiên nữ là Hằng Nga giáng thế
Cói trần phàm ai dễ biết đâu
Chơi khắp tòa tam thập lục châu
Non nhân nước trì một bầu cảnh tiên
Địa linh ghi tạc ngôi đền
Tả long hữu hổ đôi bên chầu vào
Đã nên đấng quyền cao nhất thống.

Chầu Văn Chầu Bé Bắc Lệ (Bản V)

Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ
Hỏi thăm đền thờ Chầu Bé nơi nao
Hỏi ga Bắc Lệ mà vào
Đền thờ chầu Bé thấp cao mấy tầng
Ngàn cỏ hoa nghiêng mình vẫy lá
Loài chim muông bách thú quỳ tâu
Chim oanh ríu rít bên lầu
Phượng hoàng tung cánh về chầu Động Tiên
Vượn trên ngàn ru con rầu rĩ
Thú hữu tình cảnh động tự nhiên
Một bầu, gió mát trăng thanh
Đàn thông reo rắt bên mình suối reo
Đường uốn khúc qua đèo dốc núi
Nơi hiểm nghèo đất sỏi đá ong
Một bầu sơn thủy thong dong
Chín tư Bắc Lệ Kỳ Cùng Thất Khê
Trăm thứ quả hái về cúng mẫu
Chầu hái rau Bi, củ Đậu, măng tươi
Cơm lam rau sắng củ mài
Khoai mon đỗ lạc, sắn đồi rượu tăm
Bạn tri ân đồng đào tả hữu
Áo xanh chàm yểu điệu vào ra
Gó tiên quẩy lẵng hái trà
Chan đi hải sảo, nói tu lờ dao quai
Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
Hát tiếng Mường, tiếng Thổ, tiếng Kinh
Đàn thông dạo khúc thanh bình
Xênh ngô sáo trúc tính tình họa ca
Chầu dạo chơi Cao Bằng, Bắc Thái
Đền Đông Cuông đức đại tối linh
Tuyên Quang cảnh thú hữu tình
Núi Rùm chầu ngự thác ghênh nguy nga
Cảnh rừng có một tòa linh động
Đền Ỷ Lan lồng lộng ngôi cao
Cây xanh chầu mắc võng đào
Mỏ than chầu ngự thấp cao mấy tầng
Cảnh núi rừng đèo heo ngút gió
Thú lâm truyền hoa quả tốt tươi
Minh Lương suối lượn quanh đồi
Khi chòi ghềnh Quýt khi sang móc Rằng
Chầu dạo chơi Cao Bắc, Bắc Thái
Tỉnh Hà Giang đồi núi bao la
Chơi Lai Châu , suối Rút Hòa Bình
Thác bờ công chúa, thác ghênh cheo leo
Núi đá xếp mấy tầng cao thấp
Ngàn cỏ hoa tràn ngập màu loan
Ngôi đền thờ lập ở trên ngàn
Có con suối nhỏ vắt ngang lưng đồi
Đàn cá lôi đua bơi rẽ sóng
Nước lung linh in bóng trăng thu
Rừng thông cất tiếng hát ru
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa ngát hương
Chầu Bé thượng Thổ Mường là gốc
Áo tứ thân, khăn lục đội đầu
Khăn xanh, kiềng bạc, túi trầu
Chầu Bé xinh dẹp như bông hoa nở trước ngày đầu xuân
Tuổi chầu Bé đương tuần trăng độ
Phép sơn trang đức tổ danh truyền
Phép tiên lay núi chuyển ngàn
Bẻ ba tàu cỏ giả hàng bán chơi
Bạn Thổ, Mán nơi nơi tìm đến
Đàn ngũ âm múa lượn hát ca
Chiều chiều thơ thần bên đồi
Dao quai bằng nữa chầu ngồi đào măng
Đàn bướm trắn tung tăng bay lượn
Lũ ong vàng tìm kiếm nhụy hoa
Non cao bóng đã xế tà
Đàn trâu lắc mõ xa xa chân đồi
Tuyết mù mịt sương rơi lác đác
Cả nỗi niềm dào dạt nhớ thương
Non cao nước biếc ngàn trùng
Ai lên bái yết Kỳ Cùng Lạng Sơn
Ngôi đền thờ lồng lộng càn khôn
Ngự tam thai ngũ nhạc án tiền
Trăng thanh gió mát quần tiên hội đồng
Khi vui ngự chiếc xe rồng
Khi buồn phách trúc đàn thông tỳ bà
Dập dìu yến vũ oanh ca
Thoát thôi lại trở về tòa lâm sơn
Chim kêu vượn hót trên ngàn
Dưới khe cá bạc, cá vàng chầu lên
Mời Chầu lai giáng bản đền
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.