Chầu Văn Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Văn Chầu Bảy Kim Giao 

Thỉnh mời Chầu Bảy Kim Giao
Đêm đêm Chầu mắc võng đào họa ca
Đền thờ rừng núi bao la
Đầu non thác đồ xa xa hổ gâm
Đền thờ lập ở sơn lâm
Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh
Đền thờ cao ngất non xanh
Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo
Đền thờ vượn hót thông reo
Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh
Gà rừng thường lệ điểm canh
Bát muôn Tiên nữ vin cành hái hoa
Dạo chơi phong cảnh sơn hà
Kim Giao, Mỏ Bạch,Tân La
linh từ tiếng đồn khắp hết thượng du
Anh linh Thần Nữ đền thờ tối linh
Thái Nguyên sơn thủy hữu tình
Quyền Chầu cai quản sơn tinh mọi loài
Khi lên tấu đối thiên đài
Cưỡi mây nương gió khoan thai đi về
Dạo chơi non nước giang khê
Lúc lên tỉnh Lạng lúc về Kim Giao
Bạn Tiên mừng rỡ đón chào
Núi non trùng điệp thấp cao tầng tầng
Non Tiên lạc thú hồng trần
Đền thờ phong cảnh mọi phần mọi xinh
Có phen định hoá hiện hình
Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên
Thái Nguyên phong cảnh thiên nhiên
Ngàn thu tạo dựng lập đền
Kim Giao Nước trong như suối động đào
Non xanh như vẽ cù lao thị thành
Đêm khuya gió mát trăng thanh
Thông reo chim hót đầu ghềnh hoạ ca
Nhạc thiếu văng văng xa xa
Quảng Hàn khéo gọi Hằng Nga khéo mời
Phép Tiên vốn thực người trời
Giáng lâm dương thế cứu người trần gian
Lòng thành thắp nén tâm nhang
Hương hoa trái quả, thượng đàn kính dâng
Thỉnh  Chầu trắc giáng lai lâm
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: