Chầu Đệ Lục Cung Nương

Chầu Bà đứng hàng thứ sau trong Tứ Phủ Chầu Bà, vốn là người Nùng còn nhà lệnh tộc trên vùng Chín Tư Hữu Lũng, Lạng Sơn. Chầu Lục có danh hiệu khác:

  • Lục Cung Tiên Chúa
  • Chầu Đệ Lục Cung Nương
  • Chúa Lục Cung Nương

Thần Tích

Chầu Lục Cung Nương giáng sinh vào nhà họ Trần vào mồng 10 tháng 5 (AL) tại xứ đất Hữu Lũng, Lạng Sơn và Chầu hóa ngày 20 tháng 9 (AL).

Sau khi hóa về Trời, Chầu sơ ý đánh rơi chén ngọc khi dâng Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Đại Đế, nên bị trắc giáng xuống hạ giới kỳ hạn 15 năm.

Ở trần gian được 19 năm thì mãn hạn về Chầu Đế Đình, nhưng Chầu còn thương nhớ phụ mẫu nơi trần gian nên Đức Vua Cha cho Chầu Bà hiển Thánh, quyền cai giữ sơn trang xứ đất Chín Tư, Hữu Lũng.

Chầu Lục Cung hiển ứng nhiều lần giúp dân, anh linh hiển hách nhưng Bà cũng rất đành hanh. Dân gian lưu truyền Chầu Bà thường cùng các bạn Tiên nàng giả làm các cô gái người Nùng bán hàng, ung dung đùa cợt khách qua đường.

Hầu Chầu Đệ Lục

Chầu Lục ngự đồng y áo màu lam, màu tím hoặc chàm xanh. Chầu Bà về đồng dâng nhang lễ Vua lễ Mẫu, múa mồi, làm việc quan, chứng sơn trang, phán truyền, ban tài tiếp lộc.

Trong lễ mở phủ, Chầu Lục Cung Nương thường về chứng đàn và sang khăn cho Tân Đồng.

Theo đất lề quê thói, người đi sau học người đi trước. Mỗi thanh đồng đều có quan thầy cai quản bản mệnh và số mệnh mỗi thanh đồng tương ứng với vị Thánh đó. Như vậy, người có quan thầy là Chầu Lục Cung Nương thường làm thầy, chữa bệnh giúp người.

Chầu Lục thường cho Lộc soi lộc bói, lộc buôn lộc dọn quán bán hàng.

Đền Thờ Chầu Đệ Lục

Lục Cung Linh Từ tọa lạc tại xứ đất Chín Tư, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Tương truyền đây là nơi Chầu Lục Cung giáng sinh & hiển Thánh.

Kết Luận

Chầu Lục Cung quyền hành cai quản sơn trang nơi Hữu Lũng, Lạng Sơn, đứng hàng thứ 6 trong Ngũ Vị Thánh Bà. 

Bài viết sẽ cập nhật thêm thông tin mới nhất về Chầu Lục Cung Nương. Anh chị em đón đọc nhá.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.