Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy đứng hàng thứ bảy trong Tứ Phủ Chầu Bà. Vốn là người Mọi ở Mỏ Bạch, Thái Nguyên.

Thần Tích Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy giáng sinh vào gia đình ở xứ đất Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Sau này, Chầu Bà giúp nước dẹp giặc xâm lăng và giúp người dân tộc Mọi biết trồng trọt, chăn nuôi. Tương truyền, Chầu Bảy còn dạy người dân cách trồng chè tuyết.

Chầu hóa về Trời, được giao quyền quản cai sơn lâm Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Vào những đêm trăng khuya, Chầu Bà thường hiện hình dạo chơi cùng các bạn Tiên nàng hội họp giữa rừng xanh.

Hầu Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy rất ít Ngự đồng trong Tứ Phủ Chầu Bà. Thường Ngự đồng tại đền chính của Chầu.

Chầu Bà ngự đồng y áo màu tím (xanh), lễ hương Vua Mẫu, múa mồi, làm việc quan, phán truyền, ban tài tiếp lộc,...

Đền Thờ Chầu Bảy 

Đền Kim Giao là nơi thờ Chầu có tên khác là Đền Mỏ Bạch tọa lạc tại Thanh Liên, Thái Nguyên. 

Kết Luận

Bài viết về Chầu Bảy Kim Giao sẽ được cập nhật thêm nhiều trong thời gian đến.

Phú Khánh
 

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.