Archive

Category Archives for "Vua Cha"

Vua Cha Bát Hải Động Đình

Chúng ta cùng nhau mở lại trang sử của dân tộc Việt nam vào thời Vua Hùng thứ XVIII, cách chúng ta hơn 2000 năm để khám phá về 1 người anh hùng lưu danh là Vĩnh Công Đại Vương, Vua Cha Bát Hải Động đình được tôn thờ tại Đền Đồng Bằng. MỤC LỤC […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Vua Cha Ngọc Hoàng Đại Đế

Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ gắn với việc thờ Đức Vua cha Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngài có ban thờ riêng trong các Đền, Phủ, nhưng không phải ở vị trí cao nhất, vì ở vị trí hậu cung luôn là ban thờ Tam toà Thánh Mẫu.  Một số đền không phải là điện Mẫu […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI