Archive

Category Archives for "Mười Ông Hoàng"

Ông Hoàng Chín

“Cửu trùng ngọc bệ chí tôn Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần Trên chín bệ cao thâm võng cực Dưới bách thần mộ đức kinh luân” Mục lục Sự tíchTích Thứ NhấtTích Thứ HaiTích Thứ BaChầu Văn Ông Hoàng ChínVăn Ông Hoàng Chín Đề ThơHầu GIÁ Ông Hoàng ChínĐền thờ Sự tíchTích Thứ NhấtÔng Hoàng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI

Ông Hoàng Năm

Ông Hoàng Năm là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, đứng hàng thứ năm trong Mười Ông Hoàng (Tứ Phủ Ông Hoàng). Ông được Vua Cha giao giữ sổ Đền Rồng. Ông không giáng sinh và có tích cho rằng Ngài giáng sinh là Hoàng Công Chất cùng thời với Ông Hoàng Tư là […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI