Phú Khánh

Author Archives: Phú Khánh

Blog này chia sẻ kiến thức về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ là di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận năm 2016.Tín ngưỡng thờ Mẫu đi liền với dân tộc Việt Nam, truyền thống bao đời nay, đề cao chữ “Hiếu” và chữ “Kính”, đặc biệt thêm phần lễ nghĩa.Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ, Kính là kính Thánh trọng Thầy.

Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười Đồng Mỏ đứng hàng thứ mười trong Tứ Phủ Thánh Cô, hay có tên gọi là Cô Mười Mỏ Ba. Mục Lục    Sự tích Cô Mười Đồng MỏHầu Cô Mười Đồng MỏChầu Văn Cô Mười Đồng Mỏ (Bản I)Chầu Văn Cô Mười Đồng Mỏ (Bản II)Đền thờ Sự tích Cô Mười Đồng […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI
1 2 3 9